Poczuj, że jesteś. Pierwszy cykl wieczorów autorskich   Obrazki spoza oczu. Drugi cykl wieczorów autorskich